Ansatte

Fred Olsen - Daglig leder - 909 94 390

June Olsen - Økonomiansvarlig - 900 89 280

Verner Olsen - Maskinfører - 975 36 720

Thomas Sanderød - HMS ansvarlig  - 952 01 390

Hans Otto Torp - Maskinfører - 926 48 766

Tor Bækkevold -Maskinfører - 920 41 220

Bjørn Hoel - Maskinfører - 952 11 232

Arne Gran - Sjåfør - 414 25 215